BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI ÖZGENER: F.BAHÇE BANA BASKI YAPAMAZ

FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI ÖZGENER: F.BAHÇE BANA BASKI YAPAMAZ

Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Mah­mut Öz­ge­ner, A.Gü­cü Baş­ka­nı Ce­mal Ay­dın’ın ha­kem Ha­lis Öz­kah­ya’yı a­ra­ma­sıy­la il­gi­li o­la­rak, “Hiç­bir yö­ne­ti­ci bi­zim ha­ke­mi­mi­zi a­ra­yıp ‘Sen i­yi ha­kem­sin’ de­me hak­kı­na bi­le sa­hip de­ğil­dir. Biz bu yo­la ba­şı­mı­zı koy­duk.Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Mah­mut Öz­ge­ner, A.Gü­cü Baş­ka­nı Ce­mal Ay­dın’ın ha­kem Ha­lis Öz­kah­ya’yı a­ra­ma­sıy­la il­gi­li o­la­rak, “Hiç­bir yö­ne­ti­ci bi­zim ha­ke­mi­mi­zi a­ra­yıp ‘Sen i­yi ha­kem­sin’ de­me hak­kı­na bi­le sa­hip de­ğil­dir. Biz bu yo­la ba­şı­mı­zı koy­duk. So­nuç ne­re­ye gi­der­se git­sin” de­di. Öz­ge­ner, Fe­ner­bah­çe Yö­ne­ti­mi’nin ken­di­si­ne bas­kı yap­tı­ğı yo­lun­da or­ta­ya a­tı­lan id­di­a­la­rı i­se, “Ba­na hiç­bir F.Bah­çe yö­ne­ti­ci­si ya da baş­ka­nı bas­kı ya­pa­maz” söz­le­riy­le red­det­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92708
  % 1.11
 • 5.3097
  % -1.41
 • 6.0564
  % -1.27
 • 6.8048
  % -1.13
 • 210.111
  % -0.72
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT