BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > RI­ZA ÇA­LIM­BAY’A ÖZEL KAR­ŞI­LA­MA

RI­ZA ÇA­LIM­BAY’A ÖZEL KAR­ŞI­LA­MA

Be­şik­taş ta­raf­ta­rı pa­zar gü­nü oy­na­na­cak olan Es­ki­şe­hir ma­çın­da es­ki an­tre­nör­le­ri Rı­za Ça­lım­bay için özel bir or­ga­ni­zas­yon ha­zır­lı­yor.Be­şik­taş ta­raf­ta­rı pa­zar gü­nü oy­na­na­cak olan Es­ki­şe­hir ma­çın­da es­ki an­tre­nör­le­ri Rı­za Ça­lım­bay için özel bir or­ga­ni­zas­yon ha­zır­lı­yor. Maç­tan ön­ce Rı­za Ça­lım­bay’ı tri­bün­le­re ça­ğır­ma ka­ra­rı alan ta­raf­tar­lar, ta­kı­mın ye­ni pat­ro­nu Mus­ta­fa De­niz­li için ben­zer bir gi­ri­şim­de bu­lun­ma­mış ve tep­ki­le­ri üze­ri­ne çek­miş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT