BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 300 yıl­lık mus­ha­f ele geçirildi

300 yıl­lık mus­ha­f ele geçirildi

To­kat’ın Re­şa­di­ye il­çe­sin­de ya­pı­lan ope­ras­yon­da, F.G. isim­li bir ki­şi­nin evin­de, yak­la­şık 300 yıl­lık ol­du­ğu tah­min edi­len al­tın iş­le­me­li mushaf-ı şerif ele ge­çi­ril­di. Ta­ri­hî eser özel­li­ği bu­lu­nan mushafı sat­ma­ya ça­lış­tı­ğı be­lir­le­nen F.G. ad­li­ye­ye sev­k e­dil­di.To­kat’ın Re­şa­di­ye il­çe­sin­de ya­pı­lan ope­ras­yon­da, F.G. isim­li bir ki­şi­nin evin­de, yak­la­şık 300 yıl­lık ol­du­ğu tah­min edi­len al­tın iş­le­me­li mushaf-ı şerif ele ge­çi­ril­di. Ta­ri­hî eser özel­li­ği bu­lu­nan mushafı sat­ma­ya ça­lış­tı­ğı be­lir­le­nen F.G. ad­li­ye­ye sev­k e­dil­di. Ev­de­ki ara­ma­da ise et­nog­ra­fik özel­li­ği bu­lu­nan 1 pa­la, 1 ka­ma ile 25 ta­ban­ca mer­mi­si ele ge­çi­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT