BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ‘Çar­şaf’a ‘Yo­uTu­be’lu ce­vap

‘Çar­şaf’a ‘Yo­uTu­be’lu ce­vap

Hin­dis­tan’a gi­der­ken uçak­ta ga­ze­te­ci­le­re açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Baş­ba­kan Er­do­ğan, CHP’ye çar­şaf­lı üye ka­tıl­ma­sıy­la il­gi­li so­ru­lar üze­ri­ne, “İn­ter­net­ten Yo­uTu­be’a gi­rer­se­niz, ora­lar­da ay­nı par­ti­nin ba­zı top­lan­tı­la­rın­da ma­ale­sef bı­ra­kın çar­şaf­lı­yı, ba­şör­tü­lü­le­rin da­hi ora­la­ra na­sıl so­kul­ma­dı­ğı­nı gö­rür­sü­nüz.Hin­dis­tan’a gi­der­ken uçak­ta ga­ze­te­ci­le­re açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Baş­ba­kan Er­do­ğan, CHP’ye çar­şaf­lı üye ka­tıl­ma­sıy­la il­gi­li so­ru­lar üze­ri­ne, “İn­ter­net­ten Yo­uTu­be’a gi­rer­se­niz, ora­lar­da ay­nı par­ti­nin ba­zı top­lan­tı­la­rın­da ma­ale­sef bı­ra­kın çar­şaf­lı­yı, ba­şör­tü­lü­le­rin da­hi ora­la­ra na­sıl so­kul­ma­dı­ğı­nı gö­rür­sü­nüz. Bun­la­rın bel­ge­le­ri bi­zim eli­miz­de de var” di­ye ko­nuş­tu. Er­do­ğan, bir ga­ze­te­ci­nin “Yo­uTu­be’a gi­ril­mi­yor. Si­te ya­sak­lı” söz­le­ri­ne, “Ben gi­ri­yo­rum, siz de gi­rin” şek­lin­de kar­şı­lık ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT