BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İs­veç’ten Liz­bon anlaşmasına onay

İs­veç’ten Liz­bon anlaşmasına onay

İs­veç, Av­ru­pa Bir­li­ği’nin Liz­bon An­laş­ma­sı’nı onay­la­dı. AB ku­rum­la­rı­nı ve ka­rar al­ma sü­reç­le­ri­ni ye­ni­den bi­çim­len­di­ren an­laş­ma­nın yü­rür­lü­ğe gi­re­bil­me­si için bü­tün üye ül­ke­ler­ce onay­lan­ma­sı ge­re­ki­yor.İs­veç, Av­ru­pa Bir­li­ği’nin Liz­bon An­laş­ma­sı’nı onay­la­dı. AB ku­rum­la­rı­nı ve ka­rar al­ma sü­reç­le­ri­ni ye­ni­den bi­çim­len­di­ren an­laş­ma­nın yü­rür­lü­ğe gi­re­bil­me­si için bü­tün üye ül­ke­ler­ce onay­lan­ma­sı ge­re­ki­yor. An­cak, İr­lan­da’daki re­fe­ran­dum­da red­de­dil­di­ği için an­laş­ma­nın ge­le­ce­ği­ne şüp­hey­le ba­kı­lı­yor.
Kapat
KAPAT