BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > LODOS KARAKÖY İSKELESİNİ BATIRDI

LODOS KARAKÖY İSKELESİNİ BATIRDI

Şid­det­li lo­dos fır­tı­na­sı se­be­biy­le ha­sar gö­re­rek yan ya­tan Ka­ra­köy İs­ke­le­si sulara gömüldüŞid­det­li lo­dos fır­tı­na­sı se­be­biy­le ha­sar gö­re­rek yan ya­tan Ka­ra­köy İs­ke­le­si sulara gömüldü Yü­zer is­ke­le yan yat­ma­ya baş­la­yın­ca bat­ma­dan 10 da­-ki­ka ön­ce bo­şal­tı­la­rak bü­yük bir fa­ci­anın önü­ne ge­çil­di. Den­ge­yi sağ­la­yan 16 su tan­kın­dan bi­ri­nin ha­sar gör­me­si so­nu­cu is­ke­le­yi ka­ra­ya bağ­la­yan çe­lik ha­lat­la­rın da kop­ma­sıyla Ka­ra­köy İs­ke­le­si ters dö­ne­rek büyük bir gürültü ile battı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT