BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 14 ya­şın­da yaz­dı ­yö­net­ti ve oy­na­dı

14 ya­şın­da yaz­dı ­yö­net­ti ve oy­na­dı

Can­su’nun ya­zıp yö­net­ti­ği ve oy­na­dı­ğı kı­sa met­raj­lı “Bir İn­san Do­ğu­yor” ad­lı film dün­ya­da ya­rış­ma­la­ra ka­tı­la­cak. Fil­min baş­rol o­yun­cu­la­rı Nu­ri Al­ço ve Ca­nan Mut­lu­er.Can­su’nun ya­zıp yö­net­ti­ği ve oy­na­dı­ğı kı­sa met­raj­lı “Bir İn­san Do­ğu­yor” ad­lı film dün­ya­da ya­rış­ma­la­ra ka­tı­la­cak. Fil­min baş­rol o­yun­cu­la­rı Nu­ri Al­ço ve Ca­nan Mut­lu­er. Fil­min ge­nel ko­nu­su; Can­su a­dın­da­ki genç kız do­ğum gü­nü par­ti­si­ni ner­de kut­la­ya­ca­ğı­na ka­rar ve­re­ce­ği sı­ra­da, gazetede ‘Tur­na kuş­la­rı’ ad­lı bir haberi okur. Ha­ber­de, ‘Sa­da­ko Sa­sa­ki a­dın­da­ki Ja­pon bir kı­zın Hi­ro­şi­ma’ya a­tı­lan a­tom bom­ba­sı yü­zün­den na­sıl kan kan­se­ri­ne ya­ka­lan­dı­ğı, kur­tul­mak i­çin i­nanç­la­rı ge­re­ği ka­ğıt­tan bin a­det Tur­na ku­şu yap­ma­ya ça­lı­şır­ken 644. tur­na ku­şun­da ha­ya­ta göz­le­ri­ni ka­pa­dı­ğı ya­zı­lıdır...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT