BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DENİZ AKKAYA En güzel kukla...

DENİZ AKKAYA En güzel kukla...

De­niz A­kka­ya, Bi­le­cik Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze e­di­len ‘5. U­lu­sal Bi­le­cik Ti­yat­ro Fes­ti­va­li’nin İs­tan­bul Ra­ma­da P­la­za O­tel’de­ki ta­nı­tı­mın­da kuk­la ol­du.De­niz A­kka­ya, Bi­le­cik Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze e­di­len ‘5. U­lu­sal Bi­le­cik Ti­yat­ro Fes­ti­va­li’nin İs­tan­bul Ra­ma­da P­la­za O­tel’de­ki ta­nı­tı­mın­da kuk­la ol­du. Man­ken ar­ka­da­şı Ha­san Yal­nı­zoğ­lu i­le kı­sa bir şov ger­çek­leş­ti­ren Ak­ka­ya, da­ha son­ra tö­re­nin su­nu­cu­lu­ğu­nu yap­tı. Ge­ce­de, Me­tin-­Nev­ra Se­rez­li çif­ti i­le E­nis Fos­fo­roğ­lu’na o­nur ö­dü­lü ve­ril­di. Gi­riş­te da­ğı­tı­lan ye­şil, sa­rı ve kır­mı­zı renk­ler­de­ki po­şu­lar i­se şaş­kın­lık oluşturdu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 94212
  % 0.64
 • 5.3123
  % -0.54
 • 6.0663
  % -0.39
 • 6.8093
  % -0.49
 • 208.583
  % -0.19
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT