BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fer­hat Gü­zel: De­niz Se­ki’yi dö­ve­bi­li­rim

Fer­hat Gü­zel: De­niz Se­ki’yi dö­ve­bi­li­rim

“A­rım Ba­lım Pe­te­ğim”in can­lı ya­yı­nın­da ka­dı­na şid­det ve da­yak ma­sa­ya ya­tı­rı­lır­ken, Fer­hat Gü­zel’den il­ginç bir i­ti­raf gel­di...“A­rım Ba­lım Pe­te­ğim”in can­lı ya­yı­nın­da ka­dı­na şid­det ve da­yak ma­sa­ya ya­tı­rı­lır­ken, Fer­hat Gü­zel’den il­ginç bir i­ti­raf gel­di... Ka­dı­na şid­de­te kar­şı ol­du­ğu­nu be­lir­ten Fer­hat Gü­zel “De­niz Se­ki’yi dö­ve­bi­li­rim. Bel­ki hak et­miş­tir.” a­çık­la­ma­sıy­la dik­ka­ti çek­ti!.. Fer­hat ­Gü­zel, De­niz Se­ki’yi ne­den döv­mek is­te­di­ği­ne i­se tam bir a­çık­lık ge­tir­me­di!...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT