BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > We­ni­ce’den yüz­de 50+20 in­di­rim

We­ni­ce’den yüz­de 50+20 in­di­rim

Ço­cuk gi­yim mar­ka­sı We­ni­ce Kids’in sa­hi­bi Ku­şam Teks­til, çif­te in­di­rim kam­pan­ya­sı baş­lat­tı­ğı­nı du­yur­du.Ço­cuk gi­yim mar­ka­sı We­ni­ce Kids’in sa­hi­bi Ku­şam Teks­til, çif­te in­di­rim kam­pan­ya­sı baş­lat­tı­ğı­nı du­yur­du. We­ni­ce Kids CE­O’su Ok­tay Öz­de­mir, baş­lat­tık­la­rı kam­pan­ya i­le, yüz­de 50 in­di­ri­me git­tik­le­ri­ni her­han­gi bir ma­ğa­za­dan a­lış­ve­riş yap­tı­ğı­nı bel­ge­le­yen tü­ke­ti­ci­ye de ar­tı yüz­de 20 in­di­rim yap­ma ka­ra­rı al­dık­la­rı­nı be­lirt­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT