BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tür­ki­ye Fi­nans’ın 169. ­şu­be­si Kas­ta­mo­nu’ya

Tür­ki­ye Fi­nans’ın 169. ­şu­be­si Kas­ta­mo­nu’ya

Tür­ki­ye Fi­nans Ka­tı­lım Ban­ka­sı Kas­ta­mo­nu Şu­be­si­ni hiz­me­te aç­tı. Ban­ka­nın 169. şu­be­si­nin açı­lı­şı­na ka­tı­lan Tür­ki­ye Fi­nans Ka­tı­lım Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Yu­nus Na­car, “Kas­ta­mo­nu’da uzun sü­re­dir şu­be ara­yış­la­rı­mız bu­lu­nu­yor­du.> Me­te­han Kö­se KAS­TA­MO­NU İHA Tür­ki­ye Fi­nans Ka­tı­lım Ban­ka­sı Kas­ta­mo­nu Şu­be­si­ni hiz­me­te aç­tı. Ban­ka­nın 169. şu­be­si­nin açı­lı­şı­na ka­tı­lan Tür­ki­ye Fi­nans Ka­tı­lım Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Yu­nus Na­car, “Kas­ta­mo­nu’da uzun sü­re­dir şu­be ara­yış­la­rı­mız bu­lu­nu­yor­du. Kas­ta­mo­nu 2000 yı­lın­dan 2007 yı­lı­na ka­dar çok cid­di ge­liş­me­ler gös­te­ren bir ili­miz. 2000 yı­lın­da­ki mev­du­at 2007 yı­lı­na ka­dar 500 kat art­mış. Kre­di­le­re ba­kıl­dı­ğın­da da bin kat­lık ar­tış var. Kas­ta­mo­nu’nun top­lam mev­du­atı 666 mil­yon YTL’dir. Kas­ta­mo­nu’da ya­şa­nan bu ge­liş­me­ler bi­zi bu­ra­ya yö­nelt­ti” de­di. Tür­ki­ye’nin 2001 yılındaki gi­bi bu kriz­den de sıy­rı­la­ca­ğı­nı be­lir­ten Na­car, “Dün­ya biz­den faz­la zor­luk çe­ki­yor” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT