BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TIR oto­mo­bi­li biç­ti: 3 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti

TIR oto­mo­bi­li biç­ti: 3 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti

Ko­ca­eli’nin Ulaş­lı bel­de­sin­de, oto­mo­bi­lin TIR ile çar­pış­ma­sı so­nu­cu 3 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.Ko­ca­eli’nin Ulaş­lı bel­de­sin­de, oto­mo­bi­lin TIR ile çar­pış­ma­sı so­nu­cu 3 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. D-130 ka­ra yo­lu Ulaş­lı bel­de­si mev­ki­sin­de, İs­tan­bul’dan Ya­lo­va’ya git­ti­ği öğ­re­ni­len Te­mel Zi­ya Ço­ban yö­ne­tim­de­ki oto­mo­bil ile kar­şı yön­den ge­len B.Ş. ida­re­sin­de­ki TIR çar­pış­tı. Sü­rü­cü Ço­ban ile oto­mo­bil­de bu­lu­nan Or­han En­gin (50) ka­za ye­rin­de, oto­mo­bil­de­ki di­ğer yol­cu Er­gün Ço­ba­noğ­lu (40) ise Göl­cük Dev­let Has­ta­ne­sin­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92959
  % 0.27
 • 5.4627
  % -0.38
 • 6.1556
  % -0.56
 • 7.087
  % -0.15
 • 210.501
  % -0.56
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT