BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Efes se­ri­yi sür­dür­dü 85-61

Efes se­ri­yi sür­dür­dü 85-61

Üst üs­te oy­na­dı­ğı zor­lu maç maratonundan ga­li­bi­yet­lerle ay­rı­lan E­fes, Er­de­mir’i dep­las­man­da fark­lı mağ­lup et­tiÜst üs­te oy­na­dı­ğı zor­lu maç maratonundan ga­li­bi­yet­lerle ay­rı­lan E­fes, Er­de­mir’i dep­las­man­da fark­lı mağ­lup et­ti ER­DE­MİR Dİ­RE­NE­ME­Dİ BE­KO Bas­ket­bol Li­gi’nin 7. haf­ta mü­ca­de­le­sin­de Efes, Er­de­mir’i ikin­ci ya­rı­da ser­gi­le­di­ği bas­ket­bol­la 85-61 yen­di. Ma­çın ilk pe­ri­yo­du­nu 22-25 ön­de ta­mam­la­yan la­ci­vert-be­yaz­lı­lar, ikin­ci çey­re­ğin or­ta­la­rın­da 31-29 ge­ri­ye düş­me­si­ne rağ­men so­yun­ma oda­sı­na 44-33 ön­de gir­me­yi ba­şar­dı. İkin­ci ya­rı­da Smith, Ka­ya ve Vu­ja­nic’le bas­ket­ler bu­lan Efes, far­kı 18 sa­yı­ya (59-41) çı­ka­ra­rak, son pe­ri­yo­da da 61-41’lik avan­taj­la gir­di. Cenk’in de dev­re­ye gir­me­siy­le far­kı 30 sa­yı­ya (80-50) ka­dar çı­ka­ran İs­tan­bul eki­bi, sa­lon­dan 85-61 ga­lip ay­rıl­dı. SA­LON: Er­de­mir HA­KEM­LER: Meh­met Ke­se­ra­tar *** Ha­lil Bal­de­mir *** Berk To­run *** ER­DE­MİR: Funk *** 20 Er­dal ** 5 Mit­hat De­mi­rel * 2 Öz­gür * 2 T­ho­mas ** 10 Ser­hat * Al­per Yıl­maz ** 5 Ca­ner * Bur­gess * 2 Em­re E­kim ** 15 E­FES: S­mith *** 18 S­hum­pert ** 10 T­horn­ton * 3 Ke­rem ** 8 Vu­ja­nic *** 14 Ka­ya ** 10 Ka­ki­o­u­zis ** 10 En­gin * Si­nan Gü­ler * En­der * 2 Cenk ** 10 ­İLK YA­RI: 44-33 E­fes le­hi­ne PE­Rİ­YOT­LAR: 20-22, 13-22, 8-17, 20-24
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT