BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 463 an­ti­ka a­çık ar­tır­ma­da

463 an­ti­ka a­çık ar­tır­ma­da

Se­zo­nun en bü­yük mü­za­ye­de­le­rin­den bi­ri, re­kor sa­yı­da­ki e­ser­le 30 Ka­sım 2008 ta­ri­hin­de Con­rad O­tel’de ger­çek­leş­ti­ri­le­cek.Se­zo­nun en bü­yük mü­za­ye­de­le­rin­den bi­ri, re­kor sa­yı­da­ki e­ser­le 30 Ka­sım 2008 ta­ri­hin­de Con­rad O­tel’de ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. Mü­za­ye­de­de 300 ta­ne­si tab­lo 463 a­det re­kor sa­yı­da­ki an­ti­ka e­ser, ilk defa ay­nı an­da sa­tı­şa su­nu­la­cak. Bir­bi­rin­den de­ğer­li ko­lek­si­yon­luk ve mü­ze­lik an­ti­ka­lar top­lam 5 mil­yon YTL mu­ham­men be­del­le a­çık ar­tır­ma­ya çı­kı­yor. “Son­ba­har Mü­za­ye­de­si”, Ba­li Mü­za­ye­de ta­ra­fın­dan 30 Ka­sım 2008 Pa­zar gü­nü Con­rad O­tel’de ger­çek­leş­ti­ri­le­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 103250
  % 0.74
 • 5.3239
  % -0.03
 • 6.0287
  % -0.15
 • 6.906
  % -0.42
 • 226.651
  % 0.12
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT