BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KAZANMAYI HATIRLADI 2-0

KAZANMAYI HATIRLADI 2-0

Lig­de 5 haf­ta­dır üç pu­a­nı bi­ra­ra­da gö­re­me­yen G.An­teps­por, G.Bir­li­ği’ni i­kin­ci ya­rı­da bul­du­ğu gol­ler­le 2-0 mağ­lup et­tiLig­de 5 haf­ta­dır üç pu­a­nı bi­ra­ra­da gö­re­me­yen G.An­teps­por, G.Bir­li­ği’ni i­kin­ci ya­rı­da bul­du­ğu gol­ler­le 2-0 mağ­lup et­ti İLK YA­RI GOL­SÜZ Turk­cell Sü­per Li­gi’nin 12. haf­ta­sın­da G.An­tep, G.Bir­li­ği’ni 2-0 yen­di. G.An­tep 15’de Edu­ar­do ile, G.Bir­li­ği de 19’da Meh­met Nas’la gir­dik­le­ri po­zis­yon­dan so­nuç ala­ma­dı. 22’de İvan De­so­uza’nın sol ka­nat­tan yap­tı­ğı or­ta­da ka­fa­lar­dan se­ken to­pu G.Bir­li­ği de­fan­sı son an­da gol çiz­gi­sin­den çı­kar­dı. İlk ya­rı­nın uzat­ma bö­lü­mün­de ise G.Bir­li­ği sa­vun­ma­sı­nın mü­da­ha­le­siy­le yer­de ka­lan Edu­ar­do pe­nal­tı bek­ler­ken, ha­kem oyu­nu de­vam et­tir­di. PER­DE­Yİ BE­TO AÇ­TI İkin­ci ya­rı­da atak­la­rı­nı sık­laş­tı­ran G.An­tep, 79’da 1-0 öne geç­ti. Ka­za­nı­lan ser­best vu­ru­şu kul­la­nan Ta­ba­ta to­pu ce­za sa­ha­sı­na gön­der­di. Be­to mü­kem­mel bir ka­fa vu­ru­şuy­la me­şin yu­var­la­ğı fi­le­le­re gön­der­di: 1-0. 83’de or­ta sa­ha­dan ce­za sa­ha­sı önü­ne ka­dar ge­len Be­to, to­pu sağ ka­nat­ta Er­man’ın önü­ne bı­rak­tı. Top­la bu­lu­şan Er­man, G.An­tep’i iki fark­lı üs­tün­lü­ğe ta­şı­dı: 2-0. 86’da ise Dji­te’nin sert vu­ru­şu di­rek­ten dön­dü. > Or­han Çİ­ÇEK-G.An­tep (İHA) Ka­mil O­cak S­ta­dı, 22 Ka­sım 2008 >> G.ANTEP 2 Mu­rat 7 Em­rah 7 ­De­u­mi 7 ­Be­kir 7 I­van 7 ­Meh­met Yoz­gat­lı 7 (Er­kan dk.87) ? ­Mu­rat Cey­lan 5 (M, Po­lat dk.62) 6 ­Ta­ba­ta 7 Er­man 7 ­Zu­ri­ta 7 E­du­ar­do 5 (Be­to dk.62) 7 YEDEKLER Mah­mut, İs­ma­il, Ol­can, Ah­met T.D. ­Nu­rul­lah Sağ­lam >> G.BİRLİĞİ 0 Ra­ma­zan 6 Em­re Ba­lak 6 El Sa­ka 6 T­ra­o­re 6 ­Ha­kan 6 ­Ko­ray 5 ­Meh­met Nas 6 T­ro­i­si 4 (Bur­han dk.45) 4 En­gin 5 (D­ji­te dk.86) ? ­So­ner 4 ­(Er­gün dk.66) 4 Ka­he 5 YEDEKLER Re­cep, Ad­do,­ Bi­lal, ­Ke­rem T.D. ­Sa­met Ay­ba­ba GOL­LER: Be­to (dk.79), Er­man Öz­gür (dk.83) HA­KEM­LER: İl­ker Me­ral, Ha­kan A­til­la Gök­bil­gin, Bah­ti­yar Bi­rin­ci
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93476
  % -1.16
 • 5.3199
  % -0.31
 • 6.0828
  % -0.43
 • 6.8352
  % 0.04
 • 209.725
  % 0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT