BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LERAV­RU­PA YA­KA­SI (0212) AV­CI­LAR: Ay­şe 5934556 Si­bel 6940014 BAĞ­CI­LAR: Fa­tih 6345103 Halk 4369165 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: Do­ku 6438666 Se­ma 5537107 Gün­gör 4518010 Nu­ray 4423234 Di­lek 5524683 BA­KIR­KÖY: İrem­can 5701868 Me­lek 5720383 Si­te­ler 5834109 Ni­met 6240036 Şi­fa 5735967 BAY­RAM­PA­ŞA: Ak­tuğ 5637416 Do­ğuş 5374126 BE­ŞİK­TAŞ: Fı­rat 2655631 Gür­dağ 2600337 Ka­ra­ca­bey 2873784 Gün­düz 2607179 BE­YOĞ­LU: Nec­la Fi­li­be­li 2456440 Bü­yük 2564355 Se­def 2382267 BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE: Esen­kent 6721160 Ba­şak 8532390 Sağ­lık 8803886 Ku­ru­çeş­me 8865288 Şi­fa Pı­na­rı 8830421 Tuğ­ba 8634810 Te­pe­cik 8612566 Ba­har 8537201 Mu­rat 5961215 ÇA­TAL­CA: Er­bil 7892011 Zey­ni 7711689 EMİ­NÖ­NÜ: Sir­ke­ci Gar 5266429 ESEN­LER: Me­ram 6288964 Elif­su 6111257 EYÜP: En­sar 4187763 Der­ya 3223223 FA­TİH: Ça­pa Şi­fa 5297355 Gök­sun 5897039 Ye­di­ku­le Mer­kez 5855577 Öz­lem 5235488 Se­zer 6317512 GA­Zİ­OS­MAN­PA­ŞA: Dur­du 6178168 Di­dem 5350646 Ömür 5975383 Na­fi­a 6504313 Şa­hin 4972756 Yu­suf 4766678 GÜN­GÖ­REN: Ba­nu 5077334 Ümit 5555960 Sim­ran 5549325 KA­ĞIT­HA­NE: Sağ­lık 2253289 Emel 3241106 Yi­ğit 2682786 KÜ­ÇÜK­ÇEK­ME­CE: Mu­rat 6481362 Şi­fa 4860797 İb­ra­him 6974864 Gü­ver­cin 5792689 Pa­pat­yam 5800686 Mer­ve 5986290 SA­RI­YER: Ma­vi Ec­za­ne 2291075 Şen 2990616 Ma­den 2714058 Sİ­LİV­Rİ: Ba­la­ban 7273077 Ne­şe 7317066 ŞİŞ­Lİ: Aya­za­ğa Halk 2898669 Me­ci­di­ye­köy 2118983 Al­tın 2402278 So­ral 3201371 Umut 2303258 ZEY­TİN­BUR­NU: İs­ma­il 5478261 Onur 4162746 Ra­bi­a 6794046 ANA­DO­LU YA­KA­SI (0216) ADA­LAR: Bur­ga­za­da Ec­za­ne­si 3812112 De­niz 3823878 Hey­be­li­ada 3518415 Kı­na­lı 3814151 BEY­KOZ: Kar­de­len 4136924 Mu­rat 4792590 KA­DI­KÖY: Şa­ka­cı 4451626 Ye­şim 4632660 Erol 3552506 Evin 5666106 Fe­ner­bah­çe 3369651 Ka­mi­le 3637141 Va­tan 5659671 Ata­can 3306500 Yük­sel 3252980 Em­rem 5723609 Şu­le 5772966 KAR­TAL: Dün­ya 3839668 Nil­gün 3899792 Çağ­rı 3095805 Ser­dar 3989166 Saa­det 4519068 Şi­fa 3891668 Zer­rin 3772552 MAL­TE­PE: Se­ma 3990834 Ka­ra­de­niz 5188224 Can 3834235 PEN­DİK: Kar­de­len 5952621 Nur­sel 4912040 İkiz­ler 3546419 SUL­TAN­BEY­Lİ: Elif 3982843 Şİ­LE: Şi­fa 7218169 Şi­le 7114357 TUZ­LA: Zu­hal 3928778 Umut 3958123 Der­man 4232407 ÜM­RA­Nİ­YE: Gül­te­kin 6100230 Be­rat 4205980 Sul­tan­çift­li­ği 4308484 Saa­det 6310007 Bi­zim 5212096 Eda 4818151 Arı 4559642 ÜS­KÜ­DAR: Es­ra 3216985 Yıl­maz 3322018 Ömür 4705310 Ayaz­ma 5326812 De­dem 3263351 Yağ­mur 5303938
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT