BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ko­ca­eli kâr­lı çık­tı

Ko­ca­eli kâr­lı çık­tı

Ge­çen haf­ta De­niz­li önün­de se­zo­nun ilk ga­li­bi­ye­ti­ni alan Ko­ca­elis­por, dep­las­man­da An­tal­yas­por’la 0-0 be­ra­be­re kal­dı.Ge­çen haf­ta De­niz­li önün­de se­zo­nun ilk ga­li­bi­ye­ti­ni alan Ko­ca­elis­por, dep­las­man­da An­tal­yas­por’la 0-0 be­ra­be­re kal­dı. Ko­ca­elis­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Yıl­maz Vu­ral, kar­şı­laş­ma­yı ce­za­sı se­be­biy­le An­tal­ya Ata­türk Sta­dı’nın ya­kın­da­ki bir bi­na­nın ça­tı­sın­dan iz­le­di. İlk ya­rı­nın 15. da­ki­ka­sın­da Ser­hat Akın’ın bir şu­tu da di­rek­ten dön­dü. > Ca­fer ESER - An­tal­ya (İHA) A­ta­türk S­ta­dı, 22 Ka­sım 2008 >> ANTALYA 0 ­Ö­mer 6 U­ğur 6 ­Va­hap 6 ­Şe­nol Can 6 Or­han Ak 6 Ab­dul­lah 5 (V. Ars­lan dk.77) 4 Er­tuğ­rul 6 A­li Zi­to­u­ni 4 (Se­dat dk.32) 5 ­Kor­han 6 N­wen­ya 5 St­ra­ka 4 (Ah­met dk.69) 5 YEDEKLER Fev­zi, ­Mu­sa, ­ Re­cep, ­Vol­kan Al­tın T.D. ­Meh­met Öz­di­lek >> KOCAELİ 0 Ser­dar 6 ­Mu­sa 6 ­Tol­ga 6 U­mut 6 (Ber­kay dk.79) 4 ­Vol­kan 6 (Bü­lent dk.68) 4 ­Ser­hat A­kın 6 ­Mu­ham­met 6 ­Se­ma­vi 6 ­Mu­rat Ha­cı­oğ­lu 6 Ah­met Dur­sun 5 (Hamza dk.82) ? ­Ta­ner 6 YEDEKLER Kı­lı­çars­lan, U­fuk, ­Ser­kan, ­Men­des T.D. ­Yıl­maz Vu­ral HA­KEM­LER: Ay­te­kin Dur­maz, Ba­ki Tun­cay Ak­kın, Mus­ta­fa Em­re E­yi­soy
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT