BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Rusya’da problem

Rusya’da problem

İmparatorlukların dağılması çok sarsıntılı olur. Pek çok millet bu sarsıntının etkisindedir.İmparatorlukların dağılması çok sarsıntılı olur. Pek çok millet bu sarsıntının etkisindedir. Geçtiğimiz 20. yüzyıl, tarihte imparatorlukların parçalanması çağı idi: 1918 ile 1991 arasındaki asıl karakteristik 20. asırda Almanya, Avusturya-Macaristan, Türkiye (Osmanlı), çeyrek yüzyıl sonra Britanya, Fransa, Hollanda, Portekiz, Belçika, İspanya imparatorlukları sona erdi. Sovyetler Birliği bunlardan 40 yıl geç kaldı. 1991’e kadar devamı, rejimin anormal baskısı ile gerçekleşti. Bütün gecikmiş problemlerdeki gibi bıraktığı problemler daha karmaşık, çözümü daha zor hâle geldi. Türk ve Avusturya imparatorluklarının tasfiyesi o derecede çetrefil oldu ki, Orta Avrupa, Balkanlar ve Orta Doğu ihtilâflı sorunlarla dolup taştı. İhtilâfların bir kısmı devam ediyor. Sovyetler Birliği denen dev, 15 cumhuriyete ayrıştı, en büyükleri Rusya Federasyonu’dur. Bu federasyon, hâlâ imparatorluk görünümündedir. Birçok federe otonom cumhuriyeti ve bölgeyi içeriyor. Bunların önemli kısmının, egemen millet durumundaki Ruslar’la arası iyi değildir. Apayrı, Rus’tan çok uzak kültürlerin milliyetleridir. Serbest bırakıldıkları takdirde, federasyonun içinde bir hafta fazla kalmazlar. Rusya Federasyonu’nun hayatiyeti, tam eşitliğe dayanan bir politika izleyebilmesine bağlıdır. Federasyonun her üyesinin, birlikten ayrılmayı, menfaatlerine aykırı bulması gerekir. Bugünki dünyamızda bunu sağlıyabilen birkaç devlet var. Aksi takdirde Moskova, ikinci bir tasfiyeye gidecektir. Ruslar’ın, egemenliklerine aldıkları yabancı kavimlerle zorbalığa başvurmaksızın beraberce yaşıyabilme hususunda tarihî bir şöhretleri yoktur. Bir demokrasi gelenekleri de bulunmuyor. Ancak çağdaş dünyanın şartları Rusya’yı demokratlaşmaya, liberalleşmeye ve Avrupa’ya entegre olmaya zorluyor. Rusya bunu başarabildiği takdirde birliğini devam ettireceğinin zengin ve parlak bir ülke hâline gelebileceğinin şuuruna varmalıdır. Çeçen kanı dökmek, on yıl önce bıraktığı sömürgelerini tehdide girişmek gibi metodlar, Moskova’nın işini çok zorlaştırır. Avrupa, Birleşik Amerika, Türkiye, demokrat ve liberal bir Rusya isterler. Aksi takdirde huzursuz bir Rusya’nın problemlerini bütün dünyaya sıçratan karakteri bilinmektedir. Rusya Federasyonu’nun geleceği, Moskova’daki akıllı adamların tutumuna bağlıdır.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 104322
  % -0.51
 • 5.4689
  % -0.19
 • 6.2114
  % -0.1
 • 7.2404
  % -0.35
 • 229.55
  % -0.22
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT