BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ver­gi bor­cu ö­de­me ­ko­lay­lı­ğın­da son haf­taya girildi

Ver­gi bor­cu ö­de­me ­ko­lay­lı­ğın­da son haf­taya girildi

Ver­gi borç­la­rı ile pa­ra ce­za­la­rı­nın yıl­lık yüz­de 3 fa­iz­le tak­sit­len­di­ril­me­si uy­gu­la­ma­sın­da son haf­ta­ya gi­ril­di.Ver­gi borç­la­rı ile pa­ra ce­za­la­rı­nın yıl­lık yüz­de 3 fa­iz­le tak­sit­len­di­ril­me­si uy­gu­la­ma­sın­da son haf­ta­ya gi­ril­di. Öde­me ko­lay­lı­ğın­dan ya­rar­lan­mak is­te­yen mü­kel­lef­le­rin 28 Ka­sım Cu­ma ak­şa­mı­na ka­dar baş­vu­ru­la­rı­nı yap­ma­sı ge­re­ki­yor. Am­me ala­cak­la­rı­nın tak­sit­len­di­ril­me­si uy­gu­la­ma­sın­da ilk tak­sit ara­lık ayı için­de ödenecek.
Kapat
KAPAT