BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ke­mal Su­nal’ın Ja­gu­a­r’ı 41 bin 500 YTL’ye sa­tıl­dı

Ke­mal Su­nal’ın Ja­gu­a­r’ı 41 bin 500 YTL’ye sa­tıl­dı

TUR­YAP’ın Türk oto­mo­tiv sek­tö­rün­de bir il­ke im­za ata­rak baş­lat­tı­ğı ikin­ci el oto­mo­bil açık ar­tır­ma­la­rı­nın bir ye­ni­si 22 Ka­sım 2008 cu­mar­te­si gü­nü ger­çek­leş­ti­ril­di.TUR­YAP’ın Türk oto­mo­tiv sek­tö­rün­de bir il­ke im­za ata­rak baş­lat­tı­ğı ikin­ci el oto­mo­bil açık ar­tır­ma­la­rı­nın bir ye­ni­si 22 Ka­sım 2008 cu­mar­te­si gü­nü ger­çek­leş­ti­ril­di. Açık ar­tır­ma­da 1000 YTL’den baş­la­yan, 80 bin YTL’le­re ula­şan de­ği­şik mar­ka ve mo­del­de­ki 64 araç­tan14’ü ye­ni sa­hip­le­ri­ne ka­vuş­tu. Açık ar­tır­ma­da ün­lü sa­nat­çı Ke­mal Su­nal’ın kul­lan­dı­ğı Ja­gu­ar mar­ka oto­mo­bil de 41 bin 500 YTL’den sa­tıl­dı. Oto­mo­bi­li sa­tın alan ye­ni sa­hi­bin bir Ke­mal Su­nal hay­ra­nı ol­du­ğu öğ­re­nil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT