BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > A­yak­ka­bı a­töl­ye­si yan­dı, 1 ki­şi öl­dü

A­yak­ka­bı a­töl­ye­si yan­dı, 1 ki­şi öl­dü

Emi­nö­nü’nde, Li­man Cad­de­si Ka­dır­ga Ha­ma­mı So­ka­ğı’nda­ki 4 kat­lı bi­na­nın 2. ka­tın­da bu­lu­nan ayak­ka­bı atöl­ye­sin­de yan­gın çık­tı.



Emi­nö­nü’nde, Li­man Cad­de­si Ka­dır­ga Ha­ma­mı So­ka­ğı’nda­ki 4 kat­lı bi­na­nın 2. ka­tın­da bu­lu­nan ayak­ka­bı atöl­ye­sin­de yan­gın çık­tı. Fa­tih it­fa­iye­si­nin mü­da­ha­le et­ti­ği yan­gın kı­sa sü­re­de sön­dü­rül­dü. Yan­gın son­ra­sı ya­pı­lan in­ce­le­me­de, atöl­ye­de ça­lı­şan ve ay­nı za­man­da bu­ra­da ka­lan Cen­giz Dinç­te­pe’nin (50) du­man­dan ze­hir­le­ne­rek öl­dü­ğü be­lir­len­di. Bu ara­da, Ka­sım­pa­şa De­re­bo­yu Cad­de­si’nde­ki ah­şap bi­na­da çı­kan yan­gın, it­fa­iye ekip­le­ri­nin mü­da­ha­le­siy­le sön­dü­rül­dü. Yan­gın sı­ra­sın­da ev­de bu­lu­nan Men­su­re Kı­lıç’ın, felç­li eşi Ni­hat Kı­lıç ve 5 ya­şın­da­ki ço­cu­ğu­nu kur­tar­dı­ğı öğ­re­nil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93806
  % 0.86
 • 4.7768
  % -0.91
 • 5.5861
  % -0.17
 • 6.242
  % -0.25
 • 188.513
  % -0.28
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT