BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > LİDERİN KEDERİ 0-0

LİDERİN KEDERİ 0-0

Bü­yük ta­kım­la­rın be­ra­ber­lik mo­da­sı­na Trab­zons­por da uy­du. Bor­do-ma­vi­li­ler Av­ni Aker’de Si­vas‘a ta­kıl­dıT­RAB­ZON ÇOK KA­ÇIR­DI A­ğır ze­mi­ne rağ­men zevk­li, tem­po­lu bir mü­ca­de­le iz­le­dik Av­ni A­ker’de... T­rab­zon bas­kı­lı gir­di ma­ça... He­nüz 4. da­ki­ka­da Hay­ret­tin’in U­mut’u on se­kiz i­çin­de biç­me­si­ne de­vam de­di ha­kem De­re­li... Ar­dın­dan Ab­dur­rah­man’ın al­tı pas­ta­ki bü­yük ıs­ka­sın­da to­pu ka­pan U­mut, Gök­han’ı gör­dü; o­nun vu­ru­şun­da Bi­li­ca mut­lak go­lü çı­kar­dı. 29’da Yat­ta­ra’nın sağ­dan or­ta­sın­da Sel­çuk yan ağ­la­rı döv­dü. 54’te ge­ne Gi­ne­li­nin pa­sın­da bu kez Col­man go­lü ka­çır­dı. Son­ra­sın­da T­hum to­pu, ö­ne çı­kan Syl­va’nın ü­ze­ri­ne vu­rup so­nuç a­la­ma­dı. T­rab­zon a­dı­na U­mut kar­şı kar­şı­ya­da ka­çır­dı. Si­vas a­ta­ğın­da Mu­sa’nın üç T­rab­zon­lu a­ra­sın­da Syl­va’da ka­lan vu­ru­şu he­ye­ca­nı art­tır­dı. U­zat­ma bö­lü­mün­de Tay­fun’un or­ta­sın­da Gök­han Ü­nal’ın ye­re vur­dur­du­ğu ka­fa to­pu­nu Pet­ko­viç son an­da çı­kar­dı. Si­vas’ın fi­le bek­çi­si, Cey­hun’un on se­kiz dı­şın­dan ba­zu­ka­sı­nı da ön­le­yin­ce maç baş­la­dı­ğı gi­bi bit­ti: 0-0. > Gök­men ŞA­HİN-T­rab­zon (İ­HA) H.Av­ni A­ker S­ta­dı, 23 Ka­sım 2008 >> TRABZON 0 Syl­va 6 ­Ser­kan 5.5 (Cey­hun dk.73) 5 ­Song 6 E­ge­men 6 ­Ca­le 5.5 ­Yat­ta­ra 5.5 (I­sa­ac dk.81) 5 ­Hü­se­yin 6 ­Sel­çuk 4.5 (Tay­fun dk.46) 5.5 ­Col­man 7 ­Gök­han Ü­nal 6 U­mut 5.5 ­YE­DEK­LER Ad­nan ­Gi­ray O­nur Er­gin T.D.: Er­sun Ya­nal >> SİVAS 0 ­Pet­ko­viç 7.5 Ab­dur­rah­man 6 ­Se­dat 6 ­Bi­li­ca 6.5 ­Hay­ret­tin 5.5 Mu­sa 5 (O­nur dk.67) 5 İb­ra­him 5.5 ­Ba­li­li 4.5 (Mo­ham­med dk.59) 5.5 ­Se­zer 6.5 (M.Söz­gel­mez dk.84) ? ­Tum 5 ­Meh­met Yıl­dız 5 ­YE­DEK­LER ­Di­al­lo A­kın ­Mu­ham­med ­Fa­ruk T.D.: Bü­lent Uy­gun ­HA­KEM­LER: Sel­çuk De­re­li, Cem Sat­man, Mu­har­rem Yıl­maz PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P T­rab­zon 12 8 3 1 18 9 27 ­Be­şik­taş 12 7 4 1 22 9 25 An­ka­ra 12 7 2 3 18 9 23 ­Si­vas 12 6 4 2 18 10 22 G.Sa­ray 12 6 3 3 25 15 21 F.Bah­çe 12 6 2 4 24 16 20 ­Kay­se­ri 12 5 4 3 11 6 19 G.An­tep 12 5 3 4 16 16 18 ­Bur­sa 12 5 2 5 18 20 17 ­Kon­ya 12 4 3 5 14 18 15 B.Be­le­di­ye 12 4 3 5 12 16 15 ­De­niz­li 12 4 2 6 18 23 14 Es­ki­şe­hir 12 3 4 5 14 19 13 M­KE A.Gü­cü 12 2 5 5 12 18 11 An­tal­ya 12 2 4 6 14 20 10 G.Bir­li­ği 12 2 4 6 13 20 10 ­Ha­cet­te­pe 12 2 3 7 7 15 9 ­Ko­ca­e­li 12 1 3 8 13 28 6 >> HAF­TA­NIN MAÇ­LA­RI: 25 Ka­sım SA­LI 21.45 F.Bah­çe-Por­to, 27 Ka­sım PER­ŞEM­BE 20.00 G.Sa­ray-M.Kark­hiv >> TURK­CELL SÜ­PER LİG 28 Ka­sım CU­MA 20.00 Kay­se­ri-Trab­zon, 29 Ka­sım CU­MAR­TE­Sİ 14.00 Es­ki­şe­hir-De­niz­li, Si­vas-G.An­tep, An­ka­ra-MKE A.Gü­cü, 19.00 F.Bah­çe-Be­şik­taş, 30 Ka­sım PA­ZAR 14.00 G.Bir­li­ği-Be­le­di­ye, Bur­sa-An­tal­ya, Ko­ca­eli-Kon­ya, 19.00 G.Sa­ray-Ha­cet­te­pe.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98601
  % 1.84
 • 5.3447
  % -0.39
 • 6.0797
  % -0.44
 • 6.9088
  % -0.33
 • 220.756
  % -0.4
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT