BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bey­lik­dü­zü Kı­sa Film Festivali

Bey­lik­dü­zü Kı­sa Film Festivali

İs­tan­bul Bey­lik­düzü­’n­de bu yıl ikin­ci­si ya­pı­lan Ulus­la­ra­ra­sı Kı­sa Film Fes­ti­va­li sü­rü­yor.İs­tan­bul Bey­lik­düzü­’n­de bu yıl ikin­ci­si ya­pı­lan Ulus­la­ra­ra­sı Kı­sa Film Fes­ti­va­li sü­rü­yor. Bey­li­ci­um AVM/ Erol Gü­nay­dın Ti­yat­ro Sa­lo­nun­da ger­çek­leş­ti­ri­len ve 30 Ka­sı­ma ka­dar de­vam ede­cek fes­ti­val­de ulu­sal kı­sa film ya­rış­ma­sın­dan ve ulus­la­ra­ra­sı film­ler ara­sın­dan se­çi­len kı­sa film­ler üc­ret­siz iz­le­ne­bi­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT