BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İSTANBUL’DA YAŞAMAK

İSTANBUL’DA YAŞAMAK

İs­tan­bul Fo­toğ­raf ve Si­ne­ma Atöl­ye­le­ri Der­ne­ği (İF­SAK) ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Fo­toğ­raf Gün­le­ri kap­sa­mın­da İl­te­riş Te­zer ve eki­bi, İs­tan­bu­l’­u gö­rün­tü­le­dik­le­ri eser­le­riy­le sa­nat­se­ver­le­rin kar­şı­sı­na çık­tı.İs­tan­bul Fo­toğ­raf ve Si­ne­ma Atöl­ye­le­ri Der­ne­ği (İF­SAK) ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Fo­toğ­raf Gün­le­ri kap­sa­mın­da İl­te­riş Te­zer ve eki­bi, İs­tan­bu­l’­u gö­rün­tü­le­dik­le­ri eser­le­riy­le sa­nat­se­ver­le­rin kar­şı­sı­na çık­tı. Tak­sim Sa­nat Ga­le­ri­sin­de ser­gi­le­nen fo­toğ­raf­lar 30 Ka­sı­ma ka­dar gö­rü­le­bi­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT