BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > EN PAHALI ‘HAN İÇİ’

EN PAHALI ‘HAN İÇİ’

Por­ta­kal Sa­nat ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “Son­ba­har Mü­za­ye­de­si”n­de, res­sam Os­man Ham­di Bey’in “Han İ­çi” ad­lı tab­lo­su, 2 mil­yon 200 bin YTL’ye sa­tıl­dı. Con­rad O­te­li’n­de ger­çek­leş­ti­ri­len mü­za­ye­de­de, Türk res­sam­la­ra a­it tab­lo­lar, a­ra­la­rın­da Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğu pa­di­şah­la­rı 2. Mah­mud, Ab­dü­la­ziz ve Ab­dül­me­cid’ Han’ın yaz­dık­la­rı­nın da yer al­dı­ğı hat e­ser­ler ve fer­man­lar sa­tı­şa su­nul­du.Osman Hamdi’ye 2.2 mil­yon YTL Por­ta­kal Sa­nat ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “Son­ba­har Mü­za­ye­de­si”n­de, res­sam Os­man Ham­di Bey’in “Han İ­çi” ad­lı tab­lo­su, 2 mil­yon 200 bin YTL’ye sa­tıl­dı. Con­rad O­te­li’n­de ger­çek­leş­ti­ri­len mü­za­ye­de­de, Türk res­sam­la­ra a­it tab­lo­lar, a­ra­la­rın­da Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğu pa­di­şah­la­rı 2. Mah­mud, Ab­dü­la­ziz ve Ab­dül­me­cid’ Han’ın yaz­dık­la­rı­nın da yer al­dı­ğı hat e­ser­ler ve fer­man­lar sa­tı­şa su­nul­du. Mü­za­ye­de­de, 1 mil­yon 800 bin YTL baş­lan­gıç fi­ya­tıy­la ar­tır­ma­ya çı­ka­rı­lan Os­man Ham­di Bey’in “Han İ­çi” ad­lı yağ­lı­bo­ya tab­lo­su, 2 mil­yon 200 bin YTL’ye a­dı a­çık­lan­ma­yan bir ko­lek­si­yo­ner ta­ra­fın­dan a­lın­dı. Os­man Ham­di Bey’in “Di­len­ci” ad­lı yağ­lı­bo­ya tab­lo­su­ 250 bin YTL’ye, Sul­tan 2. Be­ya­zıd tuğ­ra­lı vak­fi­ye de 330 bin YTL’ye sa­tıl­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT