BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > FA­TİH ÖĞ­RET­MEN Öğ­ret­men­ler Gü­nü­’n­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti

FA­TİH ÖĞ­RET­MEN Öğ­ret­men­ler Gü­nü­’n­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti

Ma­lat­ya­’nın Do­ğan­şe­hir il­çe­sin­de­ki bir ders­ha­ne­de gö­rev ya­pan öğ­ret­men Fa­tih Gür­lek, öğ­ret­men­ler gü­nün­de ge­çir­di­ği tra­fik ka­za­sı so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken, öğ­ret­men eşi Bir­gül Gür­lek de (27) ağır ya­ra­lan­dı.Ma­lat­ya­’nın Do­ğan­şe­hir il­çe­sin­de­ki bir ders­ha­ne­de gö­rev ya­pan öğ­ret­men Fa­tih Gür­lek, öğ­ret­men­ler gü­nün­de ge­çir­di­ği tra­fik ka­za­sı so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken, öğ­ret­men eşi Bir­gül Gür­lek de (27) ağır ya­ra­lan­dı. Yo­ğun ba­kı­ma alı­nan Bir­gül Gür­lek’­in du­ru­mu­nun ağır ol­du­ğu bil­di­ril­di. Fa­tih Gür­lek ve Bir­gül Gür­le­k’­in 5 ay­lık ev­li ol­duk­la­rı öğ­re­nil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100812
  % 0.67
 • 5.2724
  % -0.34
 • 5.9803
  % -0.75
 • 6.8821
  % -0.29
 • 216.879
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT