BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bağ­dat’ta kan­lı gün

Bağ­dat’ta kan­lı gün

Irak’ın baş­ken­ti Bağ­dat’ta iki ay­rı sal­dı­rı­­da top­lam 18 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti, 19 ki­şi de ya­ra­lan­dı.Irak’ın baş­ken­ti Bağ­dat’ta iki ay­rı sal­dı­rı­­da top­lam 18 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti, 19 ki­şi de ya­ra­lan­dı. Irak po­li­si ilk olay­da Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı per­so­ne­li­ni ta­şı­yan ser­vis ara­cı­nın he­def alın­dı­ğı­nı, yo­la yer­leş­ti­ri­len bom­ba­nın pat­la­ma­sı so­nu­cu ço­ğun­lu­ğu ka­dın 13 ki­şinin öl­dü­ğü­nü açık­la­dı. Bu sal­dı­rı­dan yak­la­şık bir sa­at son­ra ise bir ka­dı­nın dü­zen­le­di­ği in­ti­har sal­dı­rı­sın­da 5 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT