BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Somalili korsanlar 10 milyon $ indirim yaptı

Somalili korsanlar 10 milyon $ indirim yaptı

De­niz­ci­lik ta­ri­hin­de­ki en bü­yük ge­mi ka­çır­ma ey­le­mi­ni ya­pan So­ma­li­li kor­san­lar, el­le­rin­de­ki dev Suu­di tan­ke­ri için fid­ye in­di­ri­mi­ne git­ti.De­niz­ci­lik ta­ri­hin­de­ki en bü­yük ge­mi ka­çır­ma ey­le­mi­ni ya­pan So­ma­li­li kor­san­lar, el­le­rin­de­ki dev Suu­di tan­ke­ri için fid­ye in­di­ri­mi­ne git­ti. So­ma­li’de­ki grup­lar­dan bi­ri­nin söz­cü­sü olan Ab­dur­ra­him Is­se Adov, yan­daş­la­rı­na da­ya­na­rak, kor­san­la­rın da­ha ön­ce 25 mil­yon do­lar ola­rak du­yu­ru­lan fid­ye ta­le­bi­ni 15 mil­yon do­la­ra in­dir­di­ği­ni söy­le­di. Kor­san­lar, 100 mil­yon do­lar­lık ham pet­rol ta­şı­yan, 25 ki­şi­lik mü­ret­te­ba­tı bu­lu­nan Suu­di tan­ke­ri­ni 15 Ka­sım­da ele ge­çir­miş­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 106926
  % -0.06
 • 3.6758
  % -0.01
 • 4.3265
  % 0.16
 • 4.846
  % 0.22
 • 151.398
  % -0.04
 
 
 
 
 
KAPAT