BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LERAV­RU­PA YA­KA­SI (0212) AV­CI­LAR: Pe­ril: 5919547 Sön­mez: 5098795 BAĞ­CI­LAR: Can: 4350866 Se­mih: 4464522 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: Si­te: 5751147 Tay­lan: 4411715 Er­dem: 4413497 İs­tan­bul: 5063747 Ya­şam: 6531284 E­sin: 5511648 BA­KIR­KÖY: A­ta­köy De­niz: 6612440 Ba­nu: 5437443 Uç­kun­ka­ya: 5718785 Yıl­dız: 5741616 Nur: 6638608 BAY­RAM­PA­ŞA: Ser­kan: 6147176 Ru­me­li: 5379772 BE­ŞİK­TAŞ: Ke­rem: 2654506 De­va: 3274286 Ye­ni Le­vent: 2827732 Yağ­mur: 2367061 BE­YOĞ­LU: Sağ­lık: 2431776 I­şık: 2389720 Ye­ni Ec­za­ne 2204986 BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE: Def­ne: 6699659 Do­ğan: 8533677 Pı­nar: 8802238 ­Çi­çe­koğ­lu: 6890408 Se­def: 8817070 Gü­zel­ce: 8683524 Se­lin: 8611303 Gü­zel­yurt: 8539869 Fur­kan: 6902502 ­ÇA­TAL­CA: E­cem: 7891829 Ha­dım­köy: 7712325 E­Mİ­NÖ­NÜ: Bul­var: 5274079 E­SEN­LER: Ga­lip: 6290987 Si­pa­hi: 5688265 E­YÜP: Çı­nar­lı Ec­za­ne­si 6256706 Nur: 6742690 Gök­türk De­niz: 3221742 FA­TİH: Er­do­ğan: 5290060 Ha­se­ki Ya­vuz: 5294555 Yet­kin: 5858515 Da­ğıs­tan: 5322862 Hi­lal: 5245926 GA­Zİ­OS­MAN­PA­ŞA: İl­han: 4770879 U­laş: 5977190 İs­tan­bul: 6505407 Ak­de­niz: 6152005 A­kay: 5949918 GÜN­GÖ­REN: Hu­zur: 5065226 Tü­lü: 6349503 Şi­fa: 6447225 KA­ĞIT­HA­NE: Ha­mi­di­ye: 3218151 U­fuk: 2781773 Gül­te­pe: 2684659 KÜ­ÇÜK­ÇEK­ME­CE: Yıl­maz: 6481631 Eb­ru: 4861076 Gü­ler: 6931149 Ya­şam: 4240898 Sağ­lık: 4243832 Gü­ney­su: 6986566 SA­RI­YER: Bağ­lar: 2621932 İ­rem: 3236106 Çağ­lar: 2421068 Sİ­LİV­Rİ: Si­liv­ri: 7271612 Gü­lay: 7318824 ŞİŞ­Lİ:Ser­hat Ec­za­ne­si 2895770 Si­bel: 2132182 Halk: 2466607 Ze­ren: 2250421 ZEY­TİN­BUR­NU: Ar­da: 6653661 Fu­at: 6657060 ANA­DO­LU YA­KA­SI (0216) A­DA­LAR: Bur­ga­za­da: 3812112 Halk: 3827693 Halk: 3518432 A­da: 3814775 BEY­KOZ: Çiğ­dem: 3225511 Mer­kez: 4654387 Mu­rat: 4792590 KA­DI­KÖY: E­fes: 3625716 Öz­gün: 4162779 Er­ge­ne­kon: 4146583 He­ki­moğ­lu: 3858587 Se­fa: 5670108 Se­la­mi Çeş­me: 4675292 Sel­çuk: 3584654 De­mir­ka­le: 3398229 E­mek: 3378076 Al­pa­gut: 4724002 Mer­kez Si­nan: 5739037 Pı­nar: 6610503 Sağ­lık: 5729393 KAR­TAL: Do­ğu: 3710350 İ­pek: 3531062 Hür­ri­yet: 4512600 Bel­de: 3117113 Halk: 4515020 Er­türk: 4887949 Kı­lınç: 6710988 MAL­TE­PE: Ay­fer: 4277041 ­Çağ­la­yan: 3667841 Fa­toş: 3524741 PEN­DİK: Ba­rış: 3071686 Se­zer: 3752324 Ya­şam: 3548281 SUL­TAN­BEY­Lİ: Gü­nay: 3981725 ­Şİ­LE: Şi­fa: 7218169 Uz­man: 7115917 TUZ­LA: Berk­cem: 3926964 Han­dan: 4461103 Şi­fa: 4230053 ÜM­RA­Nİ­YE: Yağ­mur: 5404565 Ba­rış: 6218316 İ­nanç: 4846347 Gü­ney: 6327551 Mu­rat: 3358567 Hik­met: 6611500 ÜS­KÜ­DAR: İ­ca­di­ye: 3424400 Gü­zel­te­pe Şi­fam: 3211312 Pı­rıl­tı: 3176629 E­lif: 4929847 Şe­nay: 3438841 Un­cu­lar: 3345288
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT