BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mi­ni­büs üc­ret­le­ri ­yüz­de 15 zam­lan­dı

Mi­ni­büs üc­ret­le­ri ­yüz­de 15 zam­lan­dı

İs­tan­bul Mi­ni­büs­çü­ler Es­naf O­da­sın­dan ya­pı­lan a­çık­la­ma­da, bu­gün­den ge­çer­li ol­mak ü­ze­re mi­ni­büs üc­ret ta­ri­fe­le­ri­ne yüz­de 15 zam ya­pıl­dı­ğı, bu­na gö­re 1,85 YTL o­lan Be­şik­taş-­Sa­rı­yer hat­tı­nın 2,10 YTL’ye, 1,70 YTL o­lan Ba­kır­köy-­Top­ka­pı hat­tı­nın 1,95 YTL’ye, 1,70 YTL o­lan Ka­dı­köy­-Ör­nek Ma­hal­le­si hat­tı­nın 1,95 YTL’ye, 1,20 YTL o­lan Ba­kır­köy­-Os­ma­ni­ye hat­tı­nın 1,35 YTL’ye, 1,60 YTL o­lan Şi­ri­nev­ler-­Met­ro-­Hür­ri­yet hat­tın­da­ki yol­cu ta­şı­ma üc­re­ti­nin de 1,85 YTL’ye çık­tı­ğı kay­de­dil­di. Ye­ni ta­ri­fey­le in­di-­bin­di üc­re­tin i­se 1,20 YTL’den 1,35 YTL’ye çı­ka­rıl­dı­ğı bil­di­ril­di.İs­tan­bul Mi­ni­büs­çü­ler Es­naf O­da­sın­dan ya­pı­lan a­çık­la­ma­da, bu­gün­den ge­çer­li ol­mak ü­ze­re mi­ni­büs üc­ret ta­ri­fe­le­ri­ne yüz­de 15 zam ya­pıl­dı­ğı, bu­na gö­re 1,85 YTL o­lan Be­şik­taş-­Sa­rı­yer hat­tı­nın 2,10 YTL’ye, 1,70 YTL o­lan Ba­kır­köy-­Top­ka­pı hat­tı­nın 1,95 YTL’ye, 1,70 YTL o­lan Ka­dı­köy­-Ör­nek Ma­hal­le­si hat­tı­nın 1,95 YTL’ye, 1,20 YTL o­lan Ba­kır­köy­-Os­ma­ni­ye hat­tı­nın 1,35 YTL’ye, 1,60 YTL o­lan Şi­ri­nev­ler-­Met­ro-­Hür­ri­yet hat­tın­da­ki yol­cu ta­şı­ma üc­re­ti­nin de 1,85 YTL’ye çık­tı­ğı kay­de­dil­di. Ye­ni ta­ri­fey­le in­di-­bin­di üc­re­tin i­se 1,20 YTL’den 1,35 YTL’ye çı­ka­rıl­dı­ğı bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT