BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ü­mit’in hasreti

Ü­mit’in hasreti

G.Sa­ray’ın gol­cü fut­bol­cu­su Ümit Ka­ran, Sü­per Lig’de uzun sü­re­dir gol ata­mı­yor.SON GO­LÜ 15 MARTTA G.Sa­ray’ın gol­cü fut­bol­cu­su Ümit Ka­ran, Sü­per Lig’de uzun sü­re­dir gol ata­mı­yor. Bu se­zon UE­FA Ku­pa­sı’nda Ben­fi­ca, Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nda da An­ka­ras­por maç­la­rın­da gol se­vin­ci ya­şa­yan tec­rü­be­li fut­bol­cu, lig­de he­nüz gol at­ma ba­şa­rı­sı gös­te­re­me­di. Sü­per Lig’de en son ge­çen se­zo­nun 26. haf­ta­sın­da­ki An­ka­ras­por dep­las­ma­nın­da ra­kip fi­le­le­ri sar­san Ümit, 15 Mart 2008’den be­ri gol has­re­ti çe­ki­yor. Geç­ti­ği­miz se­zon 30 lig ma­çın­da 11 go­le im­za atan yıl­dız fut­bol­cu, 12 haf­ta­sı ge­ri­de ka­lan lig­de for­ma giy­di­ği 6 maç­ta ses­siz kal­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 114418
  % 2.01
 • 3.7915
  % -0.13
 • 4.6324
  % -0.58
 • 5.2252
  % -0.36
 • 162.659
  % -0.64
 
 
 
 
 
KAPAT