BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ser­best böl­ge­le­re ­ye­ni dü­zen­le­me

Ser­best böl­ge­le­re ­ye­ni dü­zen­le­me

Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, ser­best böl­ge­le­re ye­ni dü­zen­le­me ge­ti­ren ka­nu­nu o­nay­la­dı. Ka­nun­la ser­best böl­ge­le­rin ku­ru­luş a­maç­la­rı ye­ni­den be­lir­le­ni­yor.Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, ser­best böl­ge­le­re ye­ni dü­zen­le­me ge­ti­ren ka­nu­nu o­nay­la­dı. Ka­nun­la ser­best böl­ge­le­rin ku­ru­luş a­maç­la­rı ye­ni­den be­lir­le­ni­yor. Ser­best böl­ge­le­rin viz­yo­nu; “İh­ra­ca­ta yö­ne­lik ya­tı­rım ve ü­re­ti­mi teş­vik et­mek, doğ­ru­dan ya­ban­cı ya­tı­rım­la­rı ve tek­no­lo­ji gi­ri­şi­ni hız­lan­dır­mak, iş­let­me­le­ri ih­ra­ca­ta yön­len­dir­mek ve u­lus­la­ra­ra­sı ti­ca­re­ti ge­liş­tir­mek” o­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT