BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Petrol zengini ülkede polisin benzini yok

Petrol zengini ülkede polisin benzini yok

Pet­rol re­zerv­le­ri ba­kı­mın­dan dün­ya­nın üçün­cü ül­ke­si ko­nu­mun­da olan Irak’ta pet­rol te­sis­le­ri­ni, bo­ru hat­la­rı­nı sa­bo­taj­lar­dan, sal­dı­rı­lar­dan ko­ru­mak için oluş­tu­ru­lan özel “pet­rol po­li­si”, ara­zi araç­la­rı­nın de­po­la­rı­nı dol­du­ra­cak ben­zin bu­la­mı­yor.



Pet­rol re­zerv­le­ri ba­kı­mın­dan dün­ya­nın üçün­cü ül­ke­si ko­nu­mun­da olan Irak’ta pet­rol te­sis­le­ri­ni, bo­ru hat­la­rı­nı sa­bo­taj­lar­dan, sal­dı­rı­lar­dan ko­ru­mak için oluş­tu­ru­lan özel “pet­rol po­li­si”, ara­zi araç­la­rı­nın de­po­la­rı­nı dol­du­ra­cak ben­zin bu­la­mı­yor. 31 araç için gün­de 20 lit­re ben­zin hak­kı ta­nı­nan po­lis­ler, ya­ya ola­rak dev­ri­ye ge­zi­yor ve işe “otos­top çe­ke­rek” gi­di­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 107243
  % 0.39
 • 3.5175
  % -0.01
 • 4.1329
  % 0.05
 • 4.5244
  % -0.27
 • 146.476
  % 0.31
 
 
 
 
 
KAPAT