BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bor­sa, ABD’nin pa­ke­ti i­le çık­tı

Bor­sa, ABD’nin pa­ke­ti i­le çık­tı

İs­tan­bul Men­kul Kıy­met­ler Bor­sa­sın­da (İMKB) iş­lem gö­ren his­se se­net­le­ri gün­lük baz­da or­ta­la­ma yüz­de 1.19 de­ğer ka­zan­dı.İs­tan­bul Men­kul Kıy­met­ler Bor­sa­sın­da (İMKB) iş­lem gö­ren his­se se­net­le­ri gün­lük baz­da or­ta­la­ma yüz­de 1.19 de­ğer ka­zan­dı. Sa­bah sa­at­le­rin­de yük­se­liş­le açı­lan da­ha son­ra kâr re­ali­zas­yon­la­rı ile ge­ri­le­yen bor­sa, öğ­le­den son­ra açık­la­nan pi­ya­sa ve­ri­le­ri­nin son 7 yı­lın en kö­tü ra­ka­mı ol­ma­sı se­be­biy­le dü­şü­şü hız­lan­dır­dı. İMKB ka­pa­nı­şa doğ­ru ABD Ha­zi­ne Ba­ka­nı Henry Pa­ul­son’un tü­ke­ti­ci har­ca­ma­la­rı­nı ar­tır­ma­ya yö­ne­lik pa­ke­ti açık­la­ma­sı, en­dek­sin günü yüzde 1.19 artışla 24.424 puandan ta­mam­la­ma­sı­nı sağ­la­dı. Gü­ne 1.5980’den baş­la­yan do­lar ise yüz­de 1 dü­şe­rek 1.5740’den iş­lem gör­dü. Ön­ce­ki gün 2.0390’dan iş­lem gö­ren eu­ro ise 2.0460’dan gü­nü ta­mam­la­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100862
  % 0.72
 • 5.282
  % -0.16
 • 5.9922
  % -0.55
 • 6.8809
  % -0.31
 • 217.443
  % -0.17
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT