BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­le Ki­lit ta­şı­nı­yor

Ka­le Ki­lit ta­şı­nı­yorKi­lit üre­ti­ci­si Ka­le Ki­lit, İs­tan­bul Gün­gö­ren’de­ki üre­tim te­si­si­ni Çer­kez­köy’e ta­şı­ya­cak. Ka­le Ki­lit Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Se­dat Öz­gür, ki­lit ih­ra­ca­tı­nın yüz­de 70’ini sağ­la­yan şir­ke­tin ku­ra­ca­ğı ye­ni fab­ri­ka­ya 2011’de ta­şı­na­cak­la­rı­nı söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT