BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 2009 büt­çe­si 262 mil­yar TL

2009 büt­çe­si 262 mil­yar TL

2009 Yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Ta­sa­rı­sı, TBMM P­lan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nun­da ka­bul e­dil­di. Bu­na gö­re, 2009 büt­çe­si 262 mil­yar 218 mil­yon TL o­la­rak bağ­lan­dı.2009 Yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Ta­sa­rı­sı, TBMM P­lan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nun­da ka­bul e­dil­di. Bu­na gö­re, 2009 büt­çe­si 262 mil­yar 218 mil­yon TL o­la­rak bağ­lan­dı. Ta­sa­rı­da, büt­çe ge­lir­le­ri­nin 248 mil­yar 759 mil­yon TL, büt­çe a­çı­ğı­nın i­se 13 mil­yar 459 mil­yon TL ol­ma­sı ön­gö­rül­dü. 2009 Büt­çe Ta­sa­rı­sı, 16 A­ra­lık Sa­lı gü­nün­den i­ti­ba­ren TBMM Ge­nel Ku­ru­lun­da gö­rü­şül­me­ye baş­la­na­cak. Ge­nel Ku­rul­da 14 tur ha­lin­de ya­pı­la­cak büt­çe gö­rüş­me­le­ri, 12 gün sü­re­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT