BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Baykal: Çarşaf sembol değil!

Baykal: Çarşaf sembol değil!

CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, par­ti­si­ne çar­şaf­lı ba­yan­la­rın ka­tıl­ma­sıy­la il­gi­li tep­ki­ler ko­nu­sun­da, “Çar­şaf ge­le­nek­sel bir kı­ya­fet­tir, dış­la­ya­ma­yız” de­di.CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, par­ti­si­ne çar­şaf­lı ba­yan­la­rın ka­tıl­ma­sıy­la il­gi­li tep­ki­ler ko­nu­sun­da, “Çar­şaf ge­le­nek­sel bir kı­ya­fet­tir, dış­la­ya­ma­yız” de­di. CHP’nin TBMM Grup top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Bay­kal şun­la­rı söy­le­di: “Par­ti­ye ka­tı­lım­la il­gi­li tar­tış­ma­lar var. Ben­ce fev­ka­la­de ya­rar­lı bir tar­tış­ma­yı ya­şı­yo­ruz. Çar­şaf ta­ma­men ge­le­nek­sel­dir. Si­ya­si bir sem­bol de­ğil­dir. Eğer o kı­ya­fet­le dev­le­te bir si­ya­set da­ya­tıl­mı­yor­sa, ne­den bu in­san­la­rı dış­la­ya­lım?”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 108434
  % 1.41
 • 3.6557
  % -0.44
 • 4.3303
  % 0.04
 • 4.8255
  % -0.61
 • 151.471
  % 0.03
 
 
 
 
 
KAPAT