BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > CEP tabanca...

CEP tabanca...

İtal­yan yer al­tı ör­güt­le­ri ar­tık ‘cep’ten öldürüyor! Na­po­li’de ya­ka­la­nan maf­ya­nın “si­lah ve uyuş­tu­ru­cu ka­sa­sı” olan zan­lı da bu­nu is­pat­lı­yor. Ma­fya üye­si­nin üze­rin­den dört mer­mi ata­bi­len cep te­le­fo­nu çık­tı.İtal­yan yer al­tı ör­güt­le­ri ar­tık ‘cep’ten öldürüyor! Na­po­li’de ya­ka­la­nan maf­ya­nın “si­lah ve uyuş­tu­ru­cu ka­sa­sı” olan zan­lı da bu­nu is­pat­lı­yor. Ma­fya üye­si­nin üze­rin­den dört mer­mi ata­bi­len cep te­le­fo­nu çık­tı. “22 ka­lib­re­lik cep te­le­fo­nu”nun an­te­ni, nam­lu va­zi­fe­si gö­rü­yor. Si­la­hı ateş­le­mek için tuş­lar­dan bi­ri­ne bas­mak da ye­ter­li olu­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 94143
  % 0.56
 • 5.3126
  % -0.54
 • 6.0666
  % -0.38
 • 6.8127
  % -0.44
 • 208.432
  % -0.27
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT