BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çi­çek: İm­ra­lı F ti­pi sta­tü­sün­de

Çi­çek: İm­ra­lı F ti­pi sta­tü­sün­de

Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ce­mil Çi­çek, te­rör ör­gü­tü­nün ele­ba­şı Ab­dul­lah Öca­lan’ın ce­za­sı­nın in­faz edil­di­ği İm­ra­lı’nın, “F ti­pi ce­za­evi sta­tü­sün­de” ol­du­ğu­nu söy­le­di. Çi­çek, AK Par­ti TBMM Grup Top­lan­tı­sı­na ge­li­şin­de, Öca­lan’ın ce­za­sı­nın in­faz edil­di­ği İm­ra­lı’da, iler­de baş­ka hü­küm­lü­le­rin kal­ma­sı­na yö­ne­lik ya­pı­lan ça­lış­ma­ya iliş­kin bil­gi ver­di.Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ce­mil Çi­çek, te­rör ör­gü­tü­nün ele­ba­şı Ab­dul­lah Öca­lan’ın ce­za­sı­nın in­faz edil­di­ği İm­ra­lı’nın, “F ti­pi ce­za­evi sta­tü­sün­de” ol­du­ğu­nu söy­le­di. Çi­çek, AK Par­ti TBMM Grup Top­lan­tı­sı­na ge­li­şin­de, Öca­lan’ın ce­za­sı­nın in­faz edil­di­ği İm­ra­lı’da, iler­de baş­ka hü­küm­lü­le­rin kal­ma­sı­na yö­ne­lik ya­pı­lan ça­lış­ma­ya iliş­kin bil­gi ver­di. Öca­lan’ın F ti­pi ce­za­evi­ne nak­le­dil­me­si yö­nün­de ya­pı­lan tar­tış­ma­la­rı de­ğer­len­di­ren çi­çek, “İm­ra­lı, F ti­pi ce­za­evi sta­tü­sün­de. Bu ce­za­ev­le­ri de yük­sek gü­ven­lik­li in­faz ku­rum­la­rı” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99720
  % 0.04
 • 5.3231
  % -0.16
 • 6.0449
  % -0.19
 • 6.9002
  % -0.26
 • 220.134
  % -0.19
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT