BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ZEY­TİN­BUR­NU’NA ­ye­ni ni­kâh sa­lo­nu

ZEY­TİN­BUR­NU’NA ­ye­ni ni­kâh sa­lo­nu

Zey­tin­bur­nu Be­le­di­ye­si Kaz­lı­çeş­me Kül­tür Mer­ke­zi i­çe­ri­sin­de­ki ni­kah sa­lo­nu hiz­me­te gir­di.Zey­tin­bur­nu Be­le­di­ye­si Kaz­lı­çeş­me Kül­tür Mer­ke­zi i­çe­ri­sin­de­ki ni­kah sa­lo­nu hiz­me­te gir­di. Bir sü­re­den be­ri fa­a­li­yet­le­ri­ni ge­çi­ci o­la­rak Mer­ke­ze­fen­di Par­kı’n­da sür­dü­ren Zey­tin­bur­nu Be­le­di­ye­si Ev­len­dir­me Da­i­re­si, ar­tık Kaz­lı­çeş­me Kül­tür Mer­ke­zi’n­de­ki ye­ni ye­rin­de hiz­met ver­me­ye baş­la­dı. Ni­kah sa­lo­nun­da­ki ilk ni­kah­la­rı da Zey­tin­bur­nu Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Za­fer Al­saç kıy­dı. Ha­cer Ke­sim ve Zey­tin­bur­nu Be­le­di­ye­si’n­de ça­lı­şan Tu­ran I­şık­de­mir çif­ti­nin ni­kah­la­rı­nı kı­yıp ken­di­le­ri­ni teb­rik e­den Al­saç, ye­ni ni­kah sa­lo­nu­nun da Zey­tin­bur­nu hal­kı­na ha­yır­lı ol­ma­sı te­men­ni­sin­de bu­lun­du.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102342
  % 0.59
 • 5.2952
  % -0.01
 • 6.0064
  % 0.11
 • 6.8958
  % -0.11
 • 228.767
  % 0.44
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT