BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > CİMBOM’A SAĞLAM DESTEK!

CİMBOM’A SAĞLAM DESTEK!

Me­ta­list Khar­kiv ma­çı ön­ce­sin­de, Be­şik­taş’ın es­ki tek­nik di­rek­tö­rü Er­tuğ­rul Sağ­lam, Uk­ray­na eki­bi hak­kın­da tüm bil­dik­le­ri­ni, mes­lek­ta­şı Skib­be’ye ak­tar­dı.Me­ta­list Khar­kiv ma­çı ön­ce­sin­de, Be­şik­taş’ın es­ki tek­nik di­rek­tö­rü Er­tuğ­rul Sağ­lam, Uk­ray­na eki­bi hak­kın­da tüm bil­dik­le­ri­ni, mes­lek­ta­şı Skib­be’ye ak­tar­dı. Ön­ce­ki ak­şam Skib­be’nin evi­ne ka­dar gi­den ve yak­la­şık 2 sa­at ka­dar Skib­be’nin evin­de ka­lan Sağ­lam’ın, özel­lik­le Khar­kiv’in Bre­zil­ya­lı oyun­cu­su Jack­son’a mut­la­ka ön­lem alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin bil­gi­si­ni ver­di­ği öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT