BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Te­şek­kür­ler Ar­se­nal

Te­şek­kür­ler Ar­se­nal

F.Bah­çe’nin de bu­lun­du­ğu G G­ru­bu’nun di­ğer ma­çın­da Ar­se­nal, e­vin­de D.Ki­ev’i 1-0 mağ­lup e­de­rek Por­to’y­la bir­lik­te g­rup­tan çık­ma­yı ga­ran­ti­ler­ken, tem­sil­ci­mi­zin U­E­FA ü­mit­le­ri­ni de de­vam et­tir­di.F.Bah­çe’nin de bu­lun­du­ğu G G­ru­bu’nun di­ğer ma­çın­da Ar­se­nal, e­vin­de D.Ki­ev’i 1-0 mağ­lup e­de­rek Por­to’y­la bir­lik­te g­rup­tan çık­ma­yı ga­ran­ti­ler­ken, tem­sil­ci­mi­zin U­E­FA ü­mit­le­ri­ni de de­vam et­tir­di. Kar­şı­laş­ma­nın tek go­lü­nü 87. da­ki­ka­da Bendt­ner kay­det­ti. Son dakikada kırmızı kart gören D. Kiev’li Aliyev F.Bahçe’ye karşı oynayamayacak. Di­ğer so­nuç­lar: E G­ru­bu: Vil­lar­re­al - Manc­hes­ter U­ni­ted: 0-0, A­al­borg - Cel­tic: 2-1 (Ca­ca 73, Cald­well 87 k.k.- Rob­son 53), F G­ru­bu: Ba­yern Mü­nih - S­te­a­u­a Bük­reş: 3-0 (K­lo­se 57, L.To­ni 61, K­lo­se 71), Fi­o­ren­ti­na - O. L­yon: 1-2: (Gi­lar­di­no 45- Ma­ko­un 15, Ben­ze­ma 27) H G­ru­bu: Ze­nit - Ju­ven­tus: 0-0, BA­TE - Re­al Mad­rid: 0-1 (Ra­ul 7). Bu so­nuç­lar­dan son­ra, g­rup­la­rın­da şu­an ilk i­ki sı­ra­da­ki bü­tün ta­kım­lar tur at­la­ma­yı ga­ran­ti­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT