BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pe­uge­ot’nun as­la­nı 150 ya­şı­na gir­di

Pe­uge­ot’nun as­la­nı 150 ya­şı­na gir­di

Pe­uge­ot’nun 150’den faz­la ül­ke­de sa­tı­lan ürün­le­ri­nin ge­nel amb­le­mi­ni ta­şı­yan as­lan lo­go­su 150. ya­şı­nı kut­lu­yor.Pe­uge­ot’nun 150’den faz­la ül­ke­de sa­tı­lan ürün­le­ri­nin ge­nel amb­le­mi­ni ta­şı­yan as­lan lo­go­su 150. ya­şı­nı kut­lu­yor. Emi­le Pe­uge­ot, ok­lu ve­ya ok­suz bir as­lan­dan olu­şan mar­ka­sı­nı 20 Ka­sım 1858 ta­ri­hin­de tes­cil et­tir­miş­ti. As­lan lo­go­su, he­men tes­te­re­le­rin ve la­mi­ne kes­me ürün­le­ri­nin üze­ri­ne uy­gu­lan­dı. Kı­sa za­man­da Pe­uge­ot Fab­ri­ka­sı’nın tek amb­le­mi ha­li­ne ge­len as­lan, 1881 yı­lın­da kah­ve de­ğir­men­le­rin­de de uy­gu­lan­ma­ya baş­lan­dı. Ok üze­rin­de as­lan mar­ka­lı se­ri oto­mo­bil­le­rin çı­kı­şı 1906 yı­lın­da ol­du.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT