BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > En hız­lı bü­yü­yen 500 ­şir­ke­tin 20’si Tür­ki­ye’de

En hız­lı bü­yü­yen 500 ­şir­ke­tin 20’si Tür­ki­ye’de

De­lo­it­te Tek­no­lo­ji Fast 500 EME­A Prog­ra­mın­da, bu yıl 20 Türk tek­no­lo­ji şir­ke­ti lis­te­ye gir­di.De­lo­it­te Tek­no­lo­ji Fast 500 EME­A Prog­ra­mın­da, bu yıl 20 Türk tek­no­lo­ji şir­ke­ti lis­te­ye gir­di. Lis­te­ye gi­ren 20 Türk tek­no­lo­ji şir­ke­tin­den 14’ü ya­zı­lım ala­nın­da fa­ali­yet gös­te­ri­yor. Bu şir­ket­ler­den, Tür­ki­ye’de son beş yıl­da yüz­de 3031 ile en faz­la bü­yü­yen Pho­noc­lick İle­ti­şim 37. sı­ra­ya yer­le­şe­rek EME­A böl­ge­si­nin ilk 50’si içi­ne gir­meyi başardı. Lis­te­ye girenler arasında Ce Bil­gi İş­lem İle­ti­şim, Bil­gi Sis­tem­le­ri, MCD Te­le­kom, Bi­rim Bil­gi, Di­gi­tal Pla­net, 195 STM Sa­vun­ma Tek­no­lo­ji­le­ri, Ses­tek, Tre­da Bi­li­şim de yer aldı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT