BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ben­zin ve mo­to­rin­de in­di­rim

Ben­zin ve mo­to­rin­de in­di­rim

Akar­ya­kıt ürün­le­rin­den 95 ok­tan kur­şun­suz ben­zin­de 7 YKr, mo­to­rin­de ise 8-9 YKr ara­sın­da in­di­ri­me gi­dil­di.Akar­ya­kıt ürün­le­rin­den 95 ok­tan kur­şun­suz ben­zin­de 7 YKr, mo­to­rin­de ise 8-9 YKr ara­sın­da in­di­ri­me gi­dil­di. An­ka­ra ve İz­mir’de 95 ok­tan kur­şun­suz ben­zi­nin lit­re fi­ya­tı 2.91 YTL’den 2.84 YTL’ye, İs­tan­bul’da ise 2.92 YTL’den 2.85 YTL’ye ge­ri­le­di. An­ka­ra’da 2.79 ile 2.81 YTL’den sa­tı­lan mo­to­rin, 2.72-2.70 YTL’den sa­tıl­ma­ya baş­lan­dı. Mo­to­rin, İz­mir’de 2.73-2.75 YTL’den sa­tı­lır­ken, ye­ni ayar­la­ma ile 2.64-2.67 YTL, İs­tan­bul’da ise 2.65 YTL ile 2.68 YTL’den sa­tıl­ma­ya baş­lan­dı. Pom­pa fi­yat­la­rı, akar­ya­kıt da­ğı­tım şir­ket­le­ri­ne gö­re kü­çük fark­lı­lık­lar gös­te­re­bi­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT