BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Hız­lı tren yo­la çık­tı

Hız­lı tren yo­la çık­tı

Bir sü­re­dir yurt içi ve yurt dı­şın­da eği­tim gö­ren TCDD ma­ki­nist­le­rin­den iki­si, brö­ve­le­ri­ni ala­rak, An­ka­ra-Es­ki­şe­hir de­ne­me se­fe­rin­de hız­lı tre­ni kul­lan­dı.Bir sü­re­dir yurt içi ve yurt dı­şın­da eği­tim gö­ren TCDD ma­ki­nist­le­rin­den iki­si, brö­ve­le­ri­ni ala­rak, An­ka­ra-Es­ki­şe­hir de­ne­me se­fe­rin­de hız­lı tre­ni kul­lan­dı. TCDD Ge­nel Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan açık­la­ma­da, TCDD Ge­nel Mü­dü­rü Sü­ley­man Ka­ra­man’ın, yurt dı­şın­da eği­tim­le­ri­ni ta­mam­la­yan TCDD’nin ilk hız­lı tren ma­ki­nist­le­ri Mus­ta­fa Esen ve Şe­ra­fet­tin Er­gül ile hız­lı tren ma­ki­nist eği­tim­ci­si Şük­rü Tay­fun Ka­ya’ya brö­ve­le­ri­ni ver­di­ği be­lir­til­di. TCDD Ge­nel Mü­dü­rü Ka­ra­man’ın da­ha son­ra bu ma­ki­nist­le­ri­n kul­lan­dı­ğı hız­lı tren­le, An­ka­ra- Es­ki­şe­hir hat­tın­da de­ne­me sü­rü­şü­ne ka­tıl­dı­ğı kay­de­dil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT