BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ha­nım­lar Şû­ra­sı bu­gün ya­pı­lı­yor

Ha­nım­lar Şû­ra­sı bu­gün ya­pı­lı­yor

Bağ­cı­lar Be­le­di­ye­si Ha­nım­lar Mec­li­si’nce dü­zen­le­ne­cek olan ‘Ha­nım­lar Şû­ra­sı’nda, med­ya­nın ai­le ve top­lum üze­rin­de­ki et­ki­le­ri tar­tı­şı­la­cak.Bağ­cı­lar Be­le­di­ye­si Ha­nım­lar Mec­li­si’nce dü­zen­le­ne­cek olan ‘Ha­nım­lar Şû­ra­sı’nda, med­ya­nın ai­le ve top­lum üze­rin­de­ki et­ki­le­ri tar­tı­şı­la­cak. Bağ­cı­lar Halk Sa­ra­yı’nda bu­gün ya­pı­la­cak. Şû­ra­ya bi­ne ya­kın Bağ­cı­lar­lı ha­nı­mın ka­tı­la­ca­ğı ve Ha­nım­lar Mec­li­si’nin ye­ni üye­le­ri­nin se­çi­mi­nin ya­pı­la­ca­ğı be­lir­til­di. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Lok­man Ça­ğı­rı­cı, bu top­lan­tı­la­rı her yıl ara­lık­sız yap­tık­la­rı­nı be­lirt­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT