BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > E­mek­li al­bay 62 ­yıl­lık e­şi ö­lün­ce İN­Tİ­HAR ET­Tİ

E­mek­li al­bay 62 ­yıl­lık e­şi ö­lün­ce İN­Tİ­HAR ET­Tİ

Kadı­kö­y’­de bir emek­li al­bay, felç­li eşi­nin ölü­mün­den bir süre son­ra oda­sı­na çe­ki­le­rek bey­lik ta­ban­ca­sıy­la in­ti­har et­ti.Kadı­kö­y’­de bir emek­li al­bay, felç­li eşi­nin ölü­mün­den bir süre son­ra oda­sı­na çe­ki­le­rek bey­lik ta­ban­ca­sıy­la in­ti­har et­ti. Olay Göz­te­pe’de mey­da­na gel­di. Ra­miz Tu­ran, 1974 yı­lın­da Al­bay rüt­be­sin­den emek­li­ye ay­rıl­dı. Dört yıl ön­ce 62 yıl­lık ha­yat ar­ka­da­şı Ra­mi­ze Tu­ra­n’­ın be­yin ka­na­ma­sı so­nu­cu felç ge­çir­me­si ile yı­kı­lan emek­li al­bay Ra­miz Tu­ran, o gün­den son­ra eşi­nin hep ya­nın­da ol­du. Son gün­ler­de ra­hat­sız­lık­la­rı ar­tan yaş­lı ka­dın önceki gün sa­bah sa­at­le­rin­de ha­ya­ta göz­le­ri­ni yum­du. Eşi­nin has­ta­lı­ğı sü­re­sin­ce so­ka­ğa bi­le çık­ma­yan Ra­miz Tu­ran ise Ra­mi­ze Tu­ra­n’­ın göz­le­ri­ni ka­pat­ma­sın­dan bir sü­re son­ra ya­tak oda­sı­na geçerek bey­lik tabancasıyla intihar etti. Turan, ardında “Ben­siz son ne­fe­si­ni ver­din, bek­le ben de se­nin­le ge­li­yo­ru­m” ya­zı­lı bir not bıraktı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT