BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Cim­bom iyi baş­la­dı

Cim­bom iyi baş­la­dı

Bas­ket­bol­da FI­BA Er­kek­ler Eu­roc­hal­len­ge Ku­pa­sı F Gru­bu’nda­ki ilk ma­çın­da G.Sa­ray Ca­fe Crown, Hır­va­tis­tan tem­sil­ci­si KK Zag­reb’i, nor­mal sü­re­si 68-68 eşit­lik­le so­na ere­rek uzat­ma­ya gi­den mü­ca­de­le so­nun­da 87-72 mağ­lup ede­rek grup maç­la­rı­na ga­li­bi­yet­le baş­la­dı.Bas­ket­bol­da FI­BA Er­kek­ler Eu­roc­hal­len­ge Ku­pa­sı F Gru­bu’nda­ki ilk ma­çın­da G.Sa­ray Ca­fe Crown, Hır­va­tis­tan tem­sil­ci­si KK Zag­reb’i, nor­mal sü­re­si 68-68 eşit­lik­le so­na ere­rek uzat­ma­ya gi­den mü­ca­de­le so­nun­da 87-72 mağ­lup ede­rek grup maç­la­rı­na ga­li­bi­yet­le baş­la­dı. Uzat­ma sü­re­le­rin­de çok iyi sa­vun­ma ya­pan G.Sa­ray Ca­fe Crown, bu bö­lüm­de Gu­ro­viç ve Hü­se­yin’in sko­rer oyu­nuy­la 13-0’lık bir se­ri ya­ka­la­dı ve sa­lon­dan 87-72 ga­lip ay­rıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT