BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > A­nort­ho­sis ka­rış­tır­dı 2-2

A­nort­ho­sis ka­rış­tır­dı 2-2

Şam­pi­yon­lar Li­gi dün ge­ce ne­fes ke­sen maç­la­ra sah­ne o­lur­ken, B G­ru­bun’da­ki Dev­ler Li­gi’nin sürp­riz ta­kı­mı A­nort­ho­sis, W. B­re­men’le 2-2 be­ra­be­re kal­dı.INTER KAYIP ­Şam­pi­yon­lar Li­gi dün ge­ce ne­fes ke­sen maç­la­ra sah­ne o­lur­ken, B G­ru­bun’da­ki Dev­ler Li­gi’nin sürp­riz ta­kı­mı A­nort­ho­sis, W. B­re­men’le 2-2 be­ra­be­re kal­dı. In­ter’in de Pa­nat­hi­na­i­kos’a 1-0 ye­nil­me­si­nin ar­dın­dan g­rup­ta­ki bü­tün he­sap­lar son maç­la­ra kal­dı. So­nun­cu sı­ra­da bu­lu­nan Wer­der B­re­men’in, son maç­la­rın ar­dın­dan yo­la de­vam et­me şan­sı, bi­rin­ci du­rum­da bu­lu­nan In­ter’in de U­E­FA Ku­pa­sı’na düş­me ih­ti­ma­li bu­lu­nu­yor. BARCA 5’LEDİ A G­ru­bu’n­da C­hel­se­a, dep­las­man­da Bor­de­a­ux’la 1-1 be­ra­be­re ka­lır­ken, Lam­pard kır­mı­zı kart gör­dü. Ro­ma da CFR C­luj’u 3-1 mağ­lup et­ti. C G­ru­bu’n­da i­se ge­ce­nin en gol­lü maç­la­rı oy­nan­dı. S­hakh­tar Do­netsk, Ba­sel’i 5-0’la ge­çer­ken, İs­pan­yol de­vi Bar­ce­lo­na da, S­por­ting’i 5-2 yen­di. D G­ru­bu’n­da At­le­ti­co Mad­rid, PSV’yi 2-1, İn­gi­liz e­ki­bi Li­ver­po­ol da, tek­nik di­rek­tör­lü­ğü­nü E­rik Ge­rets’in yap­tı­ğı Mar­sil­ya’yı, ef­sa­ne kap­ta­nı Ger­rard’ın go­lüy­le 1-0 mağ­lup et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT